Vitara

Vitara V6 1995-

Year of construction 1995-